OA-UHETAK, ELIRALE DANTZA KONPAINIA

Mugimendu eta musikaren bitartez, gorputzaren ezagutzea bizitzeko aukera izanen dute

haurrek saio horietan. Saioaren bigarren une batean, haurrak sortzaile bihurtuko dira “Lodikroko”

liburuaren ipuin bat beraienganatuz, dantzan, kantuan edota hitzetan ezarriz artista-

eramailearen laguntzarekin.

Espazioa, Denbora, Fluiditatea, Intentzioak eta Elkar-bizitza lantzeko bidai pollit bat eta

hau dena euskaraz!!!

PLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT